ПРОЕКТИ   

 

В нов трансграничен проект се включва община Ценово

Община Ценово започва да работи по нов трансграничен проект с Република Румъния. Споразумението за привличането й като партньор в проектното предложение вече е одобрено от Управляващия орган. 

Община Ценово ще бъде партньор на Окръжния съвет в Гюргево и на Областната администрация в Русе по проект „ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСГРАНИЧНО ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ОКРЪГ ГЮРГЕВО И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ”, с код по Проекта 16.5.2.010; ИНТЕРРЕГ V - А Румъния България 2014-2020 година; Приоритетна ос 5: Един ефикасен регион, Специфична цел 5.1: Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефикасност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество. Целта, поставена пред партньорите при изпълнение на проекта, е свързана с разработването на интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на равнището на региона на Русе-Гюргево и повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективност на публичните институции при сътрудничество в области от общ интерес, като регионални инвестиции и зелена икономика. Общият размер на бюджетната рамка на проекта е в размер на близо 440 400 евро. За община Ценово са предвидени 425 000 лева, от които 8500 са собствено съфинансиране. За региона Русе-Гюргево специалисти ще разработят стратегия за използването на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност . По проекта се предвижда в структурите на местната власт да се достави различно оборудване и обзавеждане. Служителите ще получат 15 преносими компютъра, 15 мобилни телефона, копирна техника, телевизор, два климатика, столове и бюра. Представителни групи на партньорите ще имат възможност да участват и в обучителни семинари в Румъния, Австрия и Швеция. За срок от 13 месеца на работа ще бъдат наети и пет човека, които ще имат задължения да управляват проекта.

1. ПРЕССЪОБЩЕНИЯ

13.05.2019
http://tsenovo.eu/pressaobshtenie-13-05-2019 

01.04.2019
http://tsenovo.eu/pressaobshtenie-01-04-2019

06.02.2019
http://tsenovo.eu/eksperti-ot-ruse-cenovo-i-gurgevo-obsajdaha-razvitie-na-vazobnoviaemi-iztochnici

05.02.2019
http://tsenovo.eu/v-zala-1-na-oa-se-provede-seminar-05-02

28.01.2019 
http://tsenovo.eu/na-05-01-2019-v-zala-1-na-obl-administracia-ruse-shte-se-prowede-seminar 

04.10.2018
http://tsenovo.eu/v-oblastna-administracia-se-obsadi-sastoianieto-i-potenciala-na-zelenata-ikonomika-v-transgranicnia-region-ruse-gurgevo

05.10.2018
http://tsenovo.eu/krygla-masa-za-sastoianieto-i-potenciala-na-zelenata-ikonomika-v-transgranichnia-region-ruse-gurgevo

09.10,2018
http://tsenovo.eu/eksperti-zaedno-s-partniori-sformiraha-rabotna-grupa-za-action-plan

17.09.2018 
http://tsenovo.eu/eksperti-posetiha-gusing

13.08.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/eksperti-ruse-tsenovo-gurgevo-uchastvaha-v-kurs-menidjmynt-na-publichnite-investicii

02.07.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/pressaobshtenie-02-07

25.06.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/eksperti-ot-ruse-i-cenovo-se-zapoznaha-s-rumanski-opit-v-upravlenieto-na-evropeiski-proekti

22.05.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/pressyobshtenie-24-04

16.05.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/pressyobhtenie-16-05

30.04.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/balgarski-i-rumanski-eksperti-obmeniha-opit-v-upravlenie-na-evropeiski-proekti

18.04.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/obshtina-cenovo-zapochva-rabota-po-nov-transgranichen-proekt

 
2. СПИСЪК НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Списък  

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 18/313/00224 от 19.11.2012 г.

 «Експониране на етнографското наследство и природните забележителности
на община Ценово с прилагане на компютърни технологии»  

Списък на филмите в аудио-визуалната база на Изложбата

1.         Местните песни и танци:
1.1. Певчески и танцови групи от с. Ценово - фолкрорен събор "Ценово пее и танцува";
1.2. Певческа група от с. Джулюница, с. Новград, с. Кривина;
1.3. Певческа група от с. Белцов и с. Долна Студена;
1.4. Певчески групи от с. Караманово и с. Пиперково;
1.5. Танцови състави от с. Новград;
1.6. Танцов състав от с. Караманово;
1.7. Танцови състави от с. Долна Студена;

2.         Празници, обичаи, обреди и занаяти:
2.1. Великден в с. Ценово;
2.2. Бабин ден във всички села (червяване на децата и къпане на бабата);
2.3. Трифон – Зарезан в с. Беляново, с. Караманово, с. Новград, с. Кривина;
2.4. Лазаруване в с. Новград , с. Кривина, с. Караманово;
2.5. Жътва в с. Ценово, с. Долна Студена;
2.6. Коледа с коледарските групи от с. Белцов, с. Караманово и с. Пиперково;
2.7. Еньовден в с. Ценово;
2.8. Занаяти в община Ценово;

3.         Предания:
3.1. С момина сянка вградена, Караманово
3.2. Името на с. Караманово - три легенди
3.3. Поп Мартин с. Ценово
3.4. Кралимаркови стъпки с. Ценово

4.         Гозби и зимнини
4.1. Месено премесено, варено опечено и топло поднесено (макарина, дулагач, гюзлеми, потура, печено агне в пещ, пача, риба на ориз, рибена чорба, прасул /охлювена чорба/ и др.);
4.2. Постно, но пък доста сносно (Точена чорба, пържена пиперенца, леща, фасул, лозови сълми, гугулаза и др.);
4.3. От Ценово - по нещо благо, да ви стане то мило и драго (сладка каша, сладка халва, точено сладко, тиквеник);
4.4. Скътай нещо за зимъска и го яж, когато сняг запръска (пиперенца, крушенца, езме, емиш, червянца);

5.         Историческо наследство:
5.1. Крепости: Римската крепост „Ятрус” , Новградската крепост;
5.2. Етнографска сбирка с. Новград;
5.3. с. Ценово - етнографска сбирка, Богбаир;

6. Природни забележителности:
6.1. Река Дунав, паметник  Хаджи Димитър и Стефан Караджа, устие на Янтра, рибарско селище с. Кривина;
6.2. Река Янтра, рафтинг, регата, лодки по Янтра, въжен мост Беляново;
6.3 Река Янтра, риболов;
6.4 Дивеч, възможности за ловен туризъм;
6.5. Скални образувания с. Белцов /Гюбека/, Беляново, Ценово /Домуза/;
6.6. Туристическа екопътека;
6.7 Туристическа пътека Хаджийска чешма, Пещерата, Чуката, Хайдушки дупки, Кайнака, Петата горичка;
6.8 Туристическа пътека Пиперково, павленски път, ливадите, римските вили, с. Павел; 

 

„Център за обществена подкрепа” с. Ценово 

В резултат на упоритите усилия на Община Ценово беше издадена Заповед № РД01-719 от 04.06.2014 год. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за откриване на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ в с. Ценово. Центърът е с капацитет 20 места и персонал 4 души. От 1 юни 2014 г. социалната услуга се разкрива като дейност, финансирана от държавата, и е насочена към деца и семейства.

Необходимостта от  услугата "Център за обществена подкрепа" като държавно делегирана дейност се установи след направения анализ на потребностите и целевите групи.

Доставчик на социалната услуга Център за обществена подкрепа е Община Ценово.

Местоположението и материалната база на Центъра за обществена подкрепа е съобразено с целите и дейностите, които ще се извършват в него. Местонахождение на ЦОП е в сграда общинска собственост, находяща се на  – ул. Цар Освободител № 72, с. Ценово – втори етаж.

ЦОП e комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване  изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране  и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа в община Ценово е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. 

 На 10.09.2014 се проведе информационна среща с кметовете и кметските наместници на населените места от Община Ценово, на която бяха представени  услугите, които се предоставят от ЦОП с. Ценово.

прочети подробно >> 

  

 

ПРОЕКТ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА >> PDF  

Заключителна презентация за проекта >> PDF