Преброяване 2021

 Централната комисия по преброяването

Уебстраница: https://census2021.bg/

Нова временна общинска преброителна комисия 

Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.  

Инструкция за организация,подготовка и провеждане на пробно преброяване на населението и жилищния фонд през 2020 г.  -

Организационен план  

Временна общинска преброителна комисия  

Правилник за организацията на дейността на Общинската преброителна комисия по провеждане на Преброяването  

 

Контакти   
Председател: Мария Найденова  
Телефон: 0878 671 289   
E-mail:   meri_c@abv.bg   

 21.09.2020
Започва набиране на преброители за Преброяване 2021  

 
 
   От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за  предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и   жилищния фонд.
 
   В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по   образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за   кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване   2021 и в сайтовете на общините.
 
При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
 
Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни.
 
Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
 
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.