Новини

Отмяна на наложените мерки по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците
20.03.2015
Във връзка с регистрирани 14 случая на туларемия в различни области на страната
18.03.2015
Как да защитите птиците си? - Шест изисквания за защита на вашите птици
11.02.2015
Община Ценово разкрива социална услуга в общността "Дневен център за възрастни хора с увреждания"
02.02.2015
В Община Ценово се откри нова социална услуга - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово
16.09.2014
Стартира Процедура 2014 г. по Национална програма „Старт на кариерата”
12.09.2014
Приключи реализацията на проекта на Община Ценово „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми”
25.08.2014
Покана за участие в заключителна пресконференция за отчитане дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и прог
22.08.2014
Стратегически документи по проект на Община Ценово
15.08.2014
Обобщен доклад по анкетно проучване
13.08.2014

Обяви

Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 20 /двадесет/ години
30.03.2015
Започна приемът на документи по Проект „Нови възможности за грижа” в Община Ценово
27.03.2015
Община Ценово обявява конкурс за длъжността „Старши експерт „Човешки ресурси”
27.03.2015
От 23.03.2015г. започва прием на заявления за предоставяне на държавна помощ
19.03.2015
Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелили участници
19.03.2015
Община Ценово отправя апел към всички жители на 28.03.2015 г. да изгасим светлините за един час
17.03.2015
Заповед на кмета съгласно чл. 40, ал. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие
16.03.2015
Заповед на кмета за пролетно почистване
16.03.2015
СЪОБЩЕНИЕ във връзка с писмо с вх. № 854/10.03.2015 г. за инвестиционно предложение на “ФЪРСГ БГ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Русе.
13.03.2015
Предложение на Кмета за допълване на годишна програма
11.03.2015
Кмет на Ценово

д-р Петър Георгиев Петров

повече »

Проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”