Новини

Работна среща за консултиране с местната общност
22.04.2016
Покана за учредително събрание на местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
07.04.2016
Покана за участие в подготвителни информационни срещи
22.03.2016
Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“ в Община Ценово
29.02.2016
Часът на земята
24.02.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ за постъпили инвестиционни предложения
10.02.2016
Класиране на кандидатите подали заявления да бъдат определяни за обществени възпитатели
10.02.2016
ПРОТОКОЛ №3 ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО /БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ/
01.02.2016
СТАРТИРА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“
01.02.2016
Кратка информация за обхвата и съдържанието на новата Програма за управление на отпадъците на Община Ценово 2016-2020г.
15.01.2016

Обяви

На 28 и 29.04.2016 ще се проведат дейности по дезинсекции
25.04.2016
Съобщение за инвестиционно предложение
22.04.2016
Заповед на кмета на Община Ценово, във връзка с констатирани огнища на болестта заразен нодуларен дерматит
22.04.2016
Протоколи пасища и мери
15.04.2016
Предложение на кмета относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
05.04.2016
Заповед на Кмета на Община Ценово за пролетно почистване през периода 22.03.2016 - 04.04.2016
21.03.2016
Съобщение относно допустимите количества билки за събиране
21.03.2016
Списъци на оценени кандидати
14.03.2016
Изработен е проект на заповед за обявяване на защитена зона
07.03.2016
Покана за подготвителна среща за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
02.03.2016