Новини

ПОКАНА за Общо събрание на „МИГ Ценово- Свищов“
26.05.2016
ПОКАНА за обществено обсъждане на разработената Стратегия за Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“
25.05.2016
Покана за обучение на местни лидери
09.05.2016
Покана за обучение на местни лидери
03.05.2016
Работна среща за консултиране с местната общност
22.04.2016
Покана за учредително събрание на местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
07.04.2016
Покана за участие в подготвителни информационни срещи
22.03.2016
Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“ в Община Ценово
29.02.2016
Часът на земята
24.02.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ за постъпили инвестиционни предложения
10.02.2016

Обяви

И тази година Община Ценово ще се включи в доброволческата кампания "Да изчистим България заедно".
26.05.2016
ОБЯВА Във връзка със Заповед РД-11 - 081 от 19.05.2016 година на Кмета на Община Ценово
19.05.2016
Списъци на полски пътища и канали на територията на община Ценово
18.05.2016
Заповед на кмета на Община Ценово, за сключване на договори за продажба на имоти Общинска собственост
14.05.2016
На 17 май ще се проведат дейности по дезинсекция
11.05.2016
Заповед на кмета на Община Ценово, за изземване на общински недвижим имот № 000240
04.05.2016
На 28 и 29.04.2016 ще се проведат дейности по дезинсекции
25.04.2016
Съобщение за инвестиционно предложение
22.04.2016
Заповед на кмета на Община Ценово, във връзка с констатирани огнища на болестта заразен нодуларен дерматит
22.04.2016
Протоколи пасища и мери
15.04.2016