Новини

Решение на Министерството на околната среда и водите
13.06.2016
ПОКАНА за Общо събрание на „МИГ Ценово- Свищов“
26.05.2016
ПОКАНА за обществено обсъждане на разработената Стратегия за Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“
25.05.2016
Покана за обучение на местни лидери
09.05.2016
Покана за обучение на местни лидери
03.05.2016
Работна среща за консултиране с местната общност
22.04.2016
Покана за учредително събрание на местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
07.04.2016
Покана за участие в подготвителни информационни срещи
22.03.2016
Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“ в Община Ценово
29.02.2016
Часът на земята
24.02.2016

Обяви

От 20 до 24.06.2016 ще се проведат дейности по третиране на слънчоглед
16.06.2016
От 10 до 13.06.2016 ще се проведат дейности по дезинсекции на площи на територията на Община Ценово чрез авиационно третиране.
09.06.2016
Заповеди на кмета на Община Ценово, за оповестяване на резултатите от публичен търг
09.06.2016
Заповед на кмета на Община Ценово, относно ползването на лечебни растения
09.06.2016
Предложение на кмета на Община Ценово относно приемане на Наредба за изменение на Наредба 2
06.06.2016
Среща със земеделски производители, чиито земи са наводнени
02.06.2016
И тази година Община Ценово ще се включи в доброволческата кампания "Да изчистим България заедно".
26.05.2016
ОБЯВА Във връзка със Заповед РД-11 - 081 от 19.05.2016 година на Кмета на Община Ценово
19.05.2016
Списъци на полски пътища и канали на територията на община Ценово
18.05.2016
Заповед на кмета на Община Ценово, за сключване на договори за продажба на имоти Общинска собственост
14.05.2016