Новини

В Община Ценово се откри нова социална услуга - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово
16.09.2014
Стартира Процедура 2014 г. по Национална програма „Старт на кариерата”
12.09.2014
Приключи реализацията на проекта на Община Ценово „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми”
25.08.2014
Покана за участие в заключителна пресконференция за отчитане дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и прог
22.08.2014
Стратегически документи по проект на Община Ценово
15.08.2014
Обобщен доклад по анкетно проучване
13.08.2014
ПОКАНА за участие във второ обществено обсъждане
28.07.2014
Покана за участие в първо обществено обсъждане
15.07.2014
ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА” В ОБЩИНА ЦЕНОВО
30.04.2014
Покана за частие в заключителна конференция за отчитане на дейностите и постигнатите резултати от реализацията на Проект „Независим живот и грижа в дома“
16.04.2014

Обяви

Публично обсъждане на бюджета на Община Ценово за 2015
19.11.2014
Открит конкурс за добив на дървесина за нуждите на Община Ценово 2014
05.11.2014
Предложение на кмета за промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
05.11.2014
Предложение на кмета на Община Ценово за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост
20.10.2014
Съобщение относно премахване на агитационните материали
09.10.2014
Заповед № РД 08-236 от 01.10.2014г. на ДО "Земеделие" - гр. Русе към МЗХ
03.10.2014
Заповед за сключване договор за продажба
30.09.2014
Заповеди на кмета за определяне на спечелили кандидати
25.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г
03.09.2014
Заповед № РД-11 - 188 от 25.08.2014 г. на кмета на община Ценово за местата за агитационни материали
29.08.2014
Кмет на Ценово

д-р Петър Георгиев Петров

повече »

Проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”