Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА ЦЕНОВО ПО ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
12.12.2018
Покана и дневен ред за начална пресконференция по проект
03.12.2018
Информация относно изпълнението на дейностите по проект ROBG-417
30.11.2018
Община Ценово стартира трансграничен проект ROBG-417
19.10.2018
ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ ЗАЕДНО С ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ ОТ ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ГЮРГЕВО СФОРМИРАХА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА „ACTION PLAN“ ОЗАГЛАВЕН "ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
09.10.2018
КРЪГЛА МАСА ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ПОТЕНЦИАЛА НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО
05.10.2018
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ОБСЪДИ СЪСТОЯНИЕТО И ПОТЕНЦИАЛА НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО
04.10.2018
ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ И ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗАЕДНО С ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ ОТ ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ГЮРГЕВО ПОСЕТИХА ГР. ГЮСИНГ, АВСТРИЯ ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ
17.09.2018
Представяне на дейността на - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово за 2018г.
31.08.2018
Експерти от Областна администрация Русе, Община Ценово и Окръжен съвет Гюргево участваха в курс на тема „Мениджмънт на публичните инвестиции“
13.08.2018

Обяви

Обявление за прием на документи от кандидати за "Лични асистенти"/"Домашни помощници" и потребители на социални услуги в домашна среда в Община Ценово
17.12.2018
Заповед, с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!
12.12.2018
На основание Заповед № РД–11–200 от 05.12.2018г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен оповестен търг
06.12.2018
Открива се процедура по провеждане на публичен оповестен търг с тайно наддаване
03.12.2018
Съобщение за издадено наказателно постановление №001/02.10.2018.
30.11.2018
Със Заповед №РД-11/ 195 от 20.11.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг
28.11.2018
Заповеди на кмета за определяне спечелилите търг
21.11.2018
Заповед № 181 от 25.10.2018 във връзка с честотата на извършване на услугите по сметосъбиране
29.10.2018
Благотворителен концерт "Подай ръка"
26.10.2018
Спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
26.10.2018