Новини

15 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
12.11.2020
„РОМАКТ“ ще сътрудничи между местната власт и уязвимите общности в Ценовско
13.10.2020
С таблети се сдобиха 28 деца от ромската общност в община Ценово
31.07.2020
Две години Община Ценово реализира проект ROBG-417
29.07.2020
Година и единадесет месеца Община Ценово изпълнява трансграничен проект ROBG-417
30.06.2020
Община Ценово и Министерство на труда и социалната политика сключиха Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ.
26.06.2020
28 деца от ромски произход в община Ценово ще получат таблети
25.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Партньорите по проект ROBG-417 подадоха Искане за удължаване срока на проекта с 6 месеца.
29.05.2020

Обяви

Заповед спечелил публичен търг
02.03.2021
От 01.03.2021г. до 10.03.2021г. в деловодството на Община Ценово ще се приемат документи за участие в разпределението на пасища и мери
25.02.2021
ДО „АГРОЛА ЕКОИНВЕСТ“ ООД
25.02.2021
Обявление на Министерството на околната среда и водите
23.02.2021
Назначена е комисия от служители на общината, които да изършат проверка на обект: "Офис сграда към фотоволтаична централа 30 KW"
18.02.2021
Разкрита е процедура по обявяване на 5(пет) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”
17.02.2021
Разкрита е процедура по обявяване на вакантни длъжности за военослужещи във Военномедицинска академия
17.02.2021
Горски територии от Община Ценово, в които се ЗАБРАНЯВА пашата на селскостопански животни
16.02.2021
В Община Ценово е получена Документация за преценяване необходимостта от ОВОС за Инвестиционно предложение
11.02.2021
НЧ "Светлина-1905" с. Караманово - обява за търг с тайно наддаване за наем на земеделска земя за 5 г.
10.02.2021