Новини

В Община Ценово се откри нова социална услуга - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово
16.09.2014
Стартира Процедура 2014 г. по Национална програма „Старт на кариерата”
12.09.2014
Приключи реализацията на проекта на Община Ценово „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми”
25.08.2014
Покана за участие в заключителна пресконференция за отчитане дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и прог
22.08.2014
Стратегически документи по проект на Община Ценово
15.08.2014
Обобщен доклад по анкетно проучване
13.08.2014
ПОКАНА за участие във второ обществено обсъждане
28.07.2014
Покана за участие в първо обществено обсъждане
15.07.2014
ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА” В ОБЩИНА ЦЕНОВО
30.04.2014
Покана за частие в заключителна конференция за отчитане на дейностите и постигнатите резултати от реализацията на Проект „Независим живот и грижа в дома“
16.04.2014

Обяви

Заповед за сключване договор за продажба
30.09.2014
Заповеди на кмета за определяне на спечелили кандидати
25.09.2014
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за народни представители
24.09.2014
СЪОБЩЕНИЕ във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г
03.09.2014
Заповед № РД-11 - 188 от 25.08.2014 г. на кмета на община Ценово за местата за агитационни материали
29.08.2014
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
22.08.2014
Заповеди на кмета на община Ценово за определяне на спечелили кандидати
20.08.2014
Покана до партиите и коалициите от партии
20.08.2014
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В VIII ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ЦЕНОВО ПЕЕ И ТАНЦУВА”
19.08.2014
Предложение от Кмета на Община Ценово
15.08.2014
Кмет на Ценово

д-р Петър Георгиев Петров

повече »

Проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”