Новини

Отмяна на наложените мерки по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците
20.03.2015
Във връзка с регистрирани 14 случая на туларемия в различни области на страната
18.03.2015
Как да защитите птиците си? - Шест изисквания за защита на вашите птици
11.02.2015
Община Ценово разкрива социална услуга в общността "Дневен център за възрастни хора с увреждания"
02.02.2015
В Община Ценово се откри нова социална услуга - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово
16.09.2014
Стартира Процедура 2014 г. по Национална програма „Старт на кариерата”
12.09.2014
Приключи реализацията на проекта на Община Ценово „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми”
25.08.2014
Покана за участие в заключителна пресконференция за отчитане дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и прог
22.08.2014
Стратегически документи по проект на Община Ценово
15.08.2014
Обобщен доклад по анкетно проучване
13.08.2014

Обяви

Във връзка с прилагане на одобрена Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери
24.04.2015
Окончателните резултати на кандидатите за длъжността „Старши експерт „Човешки ресурси”
23.04.2015
Списък на оценените кандидати за лични асистенти по проект "Нови възможности за грижа"
22.04.2015
Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда
21.04.2015
ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА на Комисията за защита от дискриминация
21.04.2015
Заповед на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници
20.04.2015
На 14 април 2015 стартира първият прием на заявления по под мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
16.04.2015
Община Ценово обявява списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт „Човешки ресурси”
14.04.2015
Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г.
07.04.2015
Предложение на Кмета относно приемане на наредба за изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи
06.04.2015
Кмет на Ценово

д-р Петър Георгиев Петров

повече »

Проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”