Новини

Избор на изпълнител на професионалното обучение
27.04.2015
Отмяна на наложените мерки по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците
20.03.2015
Във връзка с регистрирани 14 случая на туларемия в различни области на страната
18.03.2015
Как да защитите птиците си? - Шест изисквания за защита на вашите птици
11.02.2015
Община Ценово разкрива социална услуга в общността "Дневен център за възрастни хора с увреждания"
02.02.2015
В Община Ценово се откри нова социална услуга - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово
16.09.2014
Стартира Процедура 2014 г. по Национална програма „Старт на кариерата”
12.09.2014
Приключи реализацията на проекта на Община Ценово „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми”
25.08.2014
Покана за участие в заключителна пресконференция за отчитане дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и прог
22.08.2014
Стратегически документи по проект на Община Ценово
15.08.2014

Обяви

Община Ценово обявява списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт
22.05.2015
Заповед на кмета на Община Ценово за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
20.05.2015
Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя
15.05.2015
Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда
12.05.2015
До 15.05.2015 г. ще продължи приема на документи по новата схема deminimis на ДФЗ
11.05.2015
Списък на класираните кандидат-потребители и определения индивидуален месечен бюджет по проект "Нови възможности за грижа"
11.05.2015
Съобщение във връзка с инициативата на БТВ „Да изчистим България!”
08.05.2015
Заповед № РД11-061 на Кмета на общината за отмяна на заповед № РД11-054
07.05.2015
Община Ценово обявява конкурс за длъжността „Главен експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване”
05.05.2015
Във връзка с прилагане на одобрена Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери
24.04.2015
Кмет на Ценово

д-р Петър Георгиев Петров

повече »

Проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”