Новини

Заповед на кмета на Община Ценово за определяне на спечелил на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина
08.06.2015
Избор на изпълнител на професионалното обучение
27.04.2015
Отмяна на наложените мерки по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците
20.03.2015
Във връзка с регистрирани 14 случая на туларемия в различни области на страната
18.03.2015
Как да защитите птиците си? - Шест изисквания за защита на вашите птици
11.02.2015
Община Ценово разкрива социална услуга в общността "Дневен център за възрастни хора с увреждания"
02.02.2015
В Община Ценово се откри нова социална услуга - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово
16.09.2014
Стартира Процедура 2014 г. по Национална програма „Старт на кариерата”
12.09.2014
Приключи реализацията на проекта на Община Ценово „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми”
25.08.2014
Покана за участие в заключителна пресконференция за отчитане дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и прог
22.08.2014

Обяви

Заповед на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелил участник в проведената процедура за публичен търг
29.07.2015
Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници
20.07.2015
Предложение на Кмета относно допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
09.07.2015
Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс
30.06.2015
Отмяна на втори етап за приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти
22.06.2015
Предложение на Кмета на общината относно допълване на параграф 7
11.06.2015
Предоставяне на държавна помощ de minimis в подкрепа на пчеларите
04.06.2015
Заповеди на кмета за определяне на спечелили кандидати във връзка с публично оповестен конкурс проведен на 01.06.2015г.
04.06.2015
Предложение на кмета относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
02.06.2015
Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие" информира относно схема за държавна помощ
02.06.2015
Кмет на Ценово

д-р Петър Георгиев Петров

повече »

Проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”