Новини

Информация топъл обяд
31.03.2021
15 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
12.11.2020
„РОМАКТ“ ще сътрудничи между местната власт и уязвимите общности в Ценовско
13.10.2020
С таблети се сдобиха 28 деца от ромската общност в община Ценово
31.07.2020
Две години Община Ценово реализира проект ROBG-417
29.07.2020
Година и единадесет месеца Община Ценово изпълнява трансграничен проект ROBG-417
30.06.2020
Община Ценово и Министерство на труда и социалната политика сключиха Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ.
26.06.2020
28 деца от ромски произход в община Ценово ще получат таблети
25.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020

Обяви

Разкрита е процедура за обявяване на 40 (четиридесет) войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина
11.05.2021
Обявени са 8 вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО).
11.05.2021
Общински Младежки дом Русе е партньор на списание "Български предприемач "в интересно практическо обучение за начинаещи предприемачи.
11.05.2021
Семинар на тема "Първа помощ", в рамките на проект "Трансгранично партньорство между Ценово - Хотареле - Гряка срещу природни рискове", e-MS код: ROBG-417
10.05.2021
Семинар на тема "Реакции при бедствени ситуации", в рамките на проект "Трансгранично партньорство между Ценово - Хотареле - Гряка срещу природни рискове", e-MS код: ROBG-417
10.05.2021
Публично обсъждане относно природните и предизвиканите от човека опасности и рискове
29.04.2021
Със заповед на кмета се нареждат действия по продажбада на идеални части от УПИ в с. Караманово
29.04.2021
Със заповед на кмета на Община Ценово се нареждат действия за премахването на бетоновите градински бордюри
28.04.2021
Със заповед на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг с явно наддаване
27.04.2021
Със заповед на кмета се сключва договор за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на офис помещение
23.04.2021