Новини

Община Ценово стартира трансграничен проект ROBG-417
19.10.2018
Представяне на дейността на - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово за 2018г.
31.08.2018
Експерти от Областна администрация Русе, Община Ценово и Окръжен съвет Гюргево участваха в курс на тема „Мениджмънт на публичните инвестиции“
13.08.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
02.07.2018
Експерти от областна администрация Русе и община Ценово се запознаха с румънския опит в управлението на европейски проекти
25.06.2018
Прессъобщение
22.05.2018
Прессъобщение
16.05.2018
Български и румънски експерти обмениха опит в управлението на европейски проекти
30.04.2018
Прессъобщение: Община Ценово започва да работи по нов трансграничен проект
18.04.2018
Презентация за извършената дейност през 2017 година в "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" с. Ценово
14.03.2018

Обяви

Заповед № 181 от 25.10.2018 във връзка с честотата на извършване на услугите по сметосъбиране
29.10.2018
Благотворителен концерт "Подай ръка"
26.10.2018
Спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
26.10.2018
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
25.10.2018
Заповед на кмета за определяне на спечелилите публичен търг с тайно наддаване за продажба недвижими имоти общинска собственост
19.10.2018
Открива се процедура по провеждане на публичен оповестен търг с тайно наддаване
16.10.2018
Разпределението на масивите за ползване на земеделски земи
15.10.2018
Община Ценово съобщава, че е започната процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда
12.10.2018
Разработена е схема за определяне на обхвата на доклад за екологична оценка
08.10.2018
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следните недвижими имоти
20.09.2018