Новини

Презентация за извършената дейност през 2016 година в "Дневен център за възрастни хора с увреждания" с. Ценово
17.01.2017
Продължава предоставянето на услуги в домашна среда по проект "Независим живот за жителите на Община Ценово"
30.12.2016
В Община Ценово стартира Проект „Приеми ме 2015” Етап 2
24.11.2016
Участие в изложба със собственоръчно изработени изделия и в концерт с две музикални изпълнения
24.11.2016
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ ПРОДЪЛЖАВА
30.09.2016
В Община ЦЕНОВО на 13 септември 2016 г в Здравната служба в с. Ценово ще се проведе информационно събитие
08.09.2016
УСПЕШНО СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“
30.06.2016
Решение на Министерството на околната среда и водите
13.06.2016
ПОКАНА за Общо събрание на „МИГ Ценово- Свищов“
26.05.2016
ПОКАНА за обществено обсъждане на разработената Стратегия за Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“
25.05.2016

Обяви

Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ
20.02.2017
Предложение от Кмета за приемане на Наредбата за изменение на Наредба № 18
16.02.2017
Предложение от кмета за приемане на Наредбата за изменение на Наредба № 14
13.02.2017
Заповеди на кмета на община Ценово, забраняващи пашата на селскостопански животни през 2017 година в отбелязаните райони
02.02.2017
Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе
19.01.2017
Предложение от Кмета относно приемане на изменения и допълнения към Наредба 1
17.01.2017
Заповед на кмета на общината за обявяване на неучебни дни
11.01.2017
Заповед на Кмета за обявяване 09.01.2017 и 10.01.2017 за неучебни
06.01.2017
Предложение от Кмета за приемане на годишна програма
06.01.2017
Списък на оценени кандидат-потребители
29.12.2016