Новини

В Община Ценово стартира Проект „Приеми ме 2015” Етап 2
24.11.2016
Участие в изложба със собственоръчно изработени изделия и в концерт с две музикални изпълнения
24.11.2016
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ ПРОДЪЛЖАВА
30.09.2016
В Община ЦЕНОВО на 13 септември 2016 г в Здравната служба в с. Ценово ще се проведе информационно събитие
08.09.2016
УСПЕШНО СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“
30.06.2016
Решение на Министерството на околната среда и водите
13.06.2016
ПОКАНА за Общо събрание на „МИГ Ценово- Свищов“
26.05.2016
ПОКАНА за обществено обсъждане на разработената Стратегия за Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“
25.05.2016
Покана за обучение на местни лидери
09.05.2016
Покана за обучение на местни лидери
03.05.2016

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
08.12.2016
Предложение за приемане на Наредба за допълнение на Наредба №3 за местните данъци такси
06.12.2016
Община Ценово открива процедура за възлагане на дейностите добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев
02.12.2016
Обявление за прием на документи от кандидати за персонал и потребители по проект "Независим живот за жителите на община Ценово" – II етап
01.12.2016
Със Заповед № РД-11-198 от 21.11.2016г. Кмета на Община Ценово определя за спечелил конкурса за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
28.11.2016
Заповед на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Инфлуенца" /грип/ по птиците на територията на на Община Ценово
21.11.2016
Обръщение към жителите от Кмета на Община Ценово във връзка с отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия на 20.11.2016
15.11.2016
Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг
01.11.2016
Заповед № РД-11-185 от 27.10.2016г. Кмета на Община Ценово за определяне спечелил конкурса за продажба на стояща дървесина на корен
27.10.2016
Заповед на кмета на Община Ценово, за определяне на услугите по чл.62 от Закона за МДТ
17.10.2016