Новини

Министерството на земеделието и храните фиксира Периода за прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2
18.11.2015
Стартира Процедура 2015 г. по Национална програма „Старт на кариерата”
30.09.2015
Предложение на кмета относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
04.09.2015
Протокол за извършена проверка
26.08.2015
Заповед на кмета на Община Ценово за определяне на спечелил на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина
08.06.2015
Избор на изпълнител на професионалното обучение
27.04.2015
Отмяна на наложените мерки по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците
20.03.2015
Във връзка с регистрирани 14 случая на туларемия в различни области на страната
18.03.2015
Как да защитите птиците си? - Шест изисквания за защита на вашите птици
11.02.2015
Община Ценово разкрива социална услуга в общността "Дневен център за възрастни хора с увреждания"
02.02.2015

Обяви

Община Ценово обявява конкурс за длъжността "Секретар на община".
19.11.2015
На 27.11.2015г./петък/ от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово ще се проведе публично обсъждане на Бюджета за 2016г.
19.11.2015
Предложение за П р а в и л н и к за организацията и дейността на Общинския съвет
11.11.2015
Покана за първото заседание на новоизбрания Общински съвет Ценово
02.11.2015
Открива се процедура за възлагане на дейностите добив на маркирана дървесина на корен
27.10.2015
Регистър за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост на Община Ценово
21.10.2015
Заповеди на одобрените от областна дирекция "земеделие" Русе споразумения
09.10.2015
Предложение на кмета за допълване на общинска програма
09.10.2015
Заповед № 362 от 05.10.2015 във връзка с честотата на извършване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване
05.10.2015
Покана за провеждане на консултации
05.10.2015
Кмет на Ценово

д-р Петър Георгиев Петров

повече »

Проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”