ЗЕЕ и ЗЕВИ

Програми и отчети по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО 2021-2024 Г.
ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО 2021-2027 г.
ПРОГРАМА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА (2017 – 2027 ГОДИНА).  

Отчети по ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
2022
2021

2020
2019 
2018 
2017
2016 

Отчети по ЗАКОНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА
2022
2021

2020

2019  
2018  
2017  
2016