Новини

Вече една година Община Ценово успешно изпълнява проект "ROBG-417
30.07.2019
Продължава успешното реализиране на дейностите по проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
27.06.2019
ПРОВЕДЕ СЕ ЧЕТВЪРТАТА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЩИНА ЦЕНОВО МЕЖДУ СЪВМЕСТНИЯ ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
29.05.2019
Прессъобщение
13.05.2019
Печелившите от томболата на МДТ
13.05.2019
Девети месец Община Ценово успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
25.04.2019
Прессъобщение
01.04.2019
ПРОВЕДЕ СЕ РАБОТНА СРЕЩА В КОМУНА ГРЯКА МЕЖДУ СЪВМЕСТНИЯ ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ"
20.03.2019
Община Ценово вече седми месец успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
26.02.2019
Експерти от Областна администрация Русе и Община Ценово заедно с колегите си от Окръжен съвет Гюргево обсъждаха възможностите и предизвикателствата пред по-нататъшното развитие на възобновяемите енергийни източници
06.02.2019

Обяви

Изработен е проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект Автомагистрала “Русе – Велико Търново“
21.08.2019
Община Ценово приема заявления за включване в механизма лична помощ
19.08.2019
ЗАПОВЕД във връзка с необходимостта от спешни мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на Африканската чума по свинете
13.08.2019
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
13.08.2019
ПРОТОКОЛИ във връзка Заповед № 264 от 11.07.2019г. на кмета на Община Ценово и чл. 37 ал. 4, от ЗСПЗЗ
07.08.2019
Определя се спечелилият публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години
01.08.2019
Обявена е инфектирана зона А с радиус 2 км от констатирано огнище на Африканска чума
24.07.2019
Информация за африканската чума по свинете (АЧС)
17.07.2019
На 17.07.2019г – 18.07.2019г от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден ще се проведат дезинсекционни мероприятия
17.07.2019
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ
11.07.2019