Новини

Доставен бе специализиран автомобил Мерцедес Унимог U427 с висока проходимост за работа при тежки терени
17.09.2019
Доставен бе специализиран автомобил Мерцедес Унимог U427 с висока проходимост за работа при тежки терени
17.09.2019
Тринадесети месец Община Ценово успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ"
30.08.2019
Вече една година Община Ценово успешно изпълнява проект "ROBG-417
30.07.2019
Продължава успешното реализиране на дейностите по проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
27.06.2019
ПРОВЕДЕ СЕ ЧЕТВЪРТАТА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЩИНА ЦЕНОВО МЕЖДУ СЪВМЕСТНИЯ ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
29.05.2019
Прессъобщение
13.05.2019
Печелившите от томболата на МДТ
13.05.2019
Девети месец Община Ценово успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
25.04.2019
Прессъобщение
01.04.2019

Обяви

Задание за обхвата и съдържанието на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда
09.10.2019
Забранява се нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци в населените места
09.10.2019
Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване
30.09.2019
ЗАПОВЕД ОБЩОСЕЛСКИ СБОРОВЕ
27.09.2019
ПРОГРАМА на XIІI-ти фолклорен събор „Ценово пее и танцува”
12.09.2019
Със Заповед №РД-11/ 131 от 03.09.2019г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг
05.09.2019
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти общинска собственост
05.09.2019
Покана за участие в XIII-ти фолклорен събор "Ценово пее и танцува"
30.08.2019
ПРОТОКОЛ 6 от извършена делба на имот № 000208 в землището на село Белцов
27.08.2019
СПИСЪК на стопаните от селата от община Ценово област Русе, които са заклали прасета за угояване в личните си стопанства
23.08.2019