Новини

Прессъобщение
01.04.2019
ПРОВЕДЕ СЕ РАБОТНА СРЕЩА В КОМУНА ГРЯКА МЕЖДУ СЪВМЕСТНИЯ ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ"
20.03.2019
Община Ценово вече седми месец успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
26.02.2019
Експерти от Областна администрация Русе и Община Ценово заедно с колегите си от Окръжен съвет Гюргево обсъждаха възможностите и предизвикателствата пред по-нататъшното развитие на възобновяемите енергийни източници
06.02.2019
На 05.02.2019 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе семинар
05.02.2019
Шести месец Община Ценово успешно реализира проект ROBG-417
28.01.2019
На 05.02.2019 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе семинар
28.01.2019
ПРОВЕДЕ СЕ ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА ЦЕНОВО ПО ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
12.12.2018
Покана и дневен ред за начална пресконференция по проект
03.12.2018
Информация относно изпълнението на дейностите по проект ROBG-417
30.11.2018

Обяви

Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
17.04.2019
Томбола
16.04.2019
Със заповед на кмета се определя спечелил публичен търг с тайно наддаване
16.04.2019
Ще бъдат проведени обществени консултации
15.04.2019
О б я в а за организиране и провеждане по проект „Красива България” на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица
11.04.2019
Заповед на Кмета във връзка със Закона за гражданската регистрация
10.04.2019
Предложение от Кмета за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16
05.04.2019
Обява за конкурс за длъжността "Главен архитект"
04.04.2019
Със Заповед № РД–11–044 на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
22.03.2019
Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг
21.03.2019