Новини

Прессъобщение
22.05.2018
Прессъобщение
16.05.2018
Прессъобщение: Община Ценово започва да работи по нов трансграничен проект
18.04.2018
Презентация за извършената дейност през 2017 година в "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" с. Ценово
14.03.2018
ПРОТОКОЛ № 1 от Редовно Общо Събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Борово
16.02.2018
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА
12.02.2018
Приключва изпълнението на дейностите по проект „Независим живот за жителите на община Ценово
29.09.2017
Доклад за изпълнението на ОПР 2014-2020
01.08.2017
Изпълнението на дейностите по Проект "Независим живот за жителите на община Ценово" към 30.06.2017 г.
30.06.2017
Свикване на общо събрание на „Местната инициативна група Ценово – Свищов“ на 02.08.2017 /сряда/ от 11.30 часа
30.06.2017

Обяви

Ще се проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари
23.05.2018
Ще се проведат растителнозащитни мероприятия – третиране на пшеница срещу болести и неприятели
18.05.2018
Предложение на Кмета за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
18.05.2018
Обявление за прием на документи от кандидати за "Лични асистенти"/"Домашни помощници" и потребители на социални услуги в домашна среда в Община Ценово
17.05.2018
Предложение на Кмета за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
14.05.2018
Предложение на Кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
11.05.2018
Заповед на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Инфлуенца" /грип/ по птиците
30.04.2018
Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари
30.04.2018
Съобщение за изготвена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение
12.04.2018
За трета поредна година Община Ценово се включва в национална кампания "Великден за всеки"
14.03.2018