Новини

Записване за участие в 71-ия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй- Околчица“
27.04.2017
Информация за изпълнението на дейностите по проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ към 31.03.2017 г.
31.03.2017
Презентация за извършената дейност през 2016 година в "Дневен център за възрастни хора с увреждания" с. Ценово
17.01.2017
Продължава предоставянето на услуги в домашна среда по проект "Независим живот за жителите на Община Ценово"
30.12.2016
В Община Ценово стартира Проект „Приеми ме 2015” Етап 2
24.11.2016
Участие в изложба със собственоръчно изработени изделия и в концерт с две музикални изпълнения
24.11.2016
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ ПРОДЪЛЖАВА
30.09.2016
В Община ЦЕНОВО на 13 септември 2016 г в Здравната служба в с. Ценово ще се проведе информационно събитие
08.09.2016
УСПЕШНО СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“
30.06.2016
Решение на Министерството на околната среда и водите
13.06.2016

Обяви

Заповед на кмета на община Ценово за учредяване на право за ползване за срок от 10 години
28.06.2017
Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг
26.06.2017
Предложение относно приемане на Наредба № 2 за общинската собственост
23.06.2017
Предложение на Кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
16.06.2017
Съобщение за третиране на слънчоглед срещу болести, плевели и листно подхранване
14.06.2017
Община Ценово обявява конкурс за длъжността „Юрисконсулт“
13.06.2017
Информация за външен авариен план
07.06.2017
Заповед на кмета на община Ценово във връзка със събаряне на сгради в с. Ценово ул. "Пеньо Пенев"4
06.06.2017
Растително-защитни мероприятия - третиране на слънчоглед и царевица
29.05.2017
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
22.05.2017