Новини

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111
18.10.2022
Обновяване на детския кът за игра на открито по проект „Ромакт“ от Програмата на Съвета на Европа
29.06.2022
Предоставянето на топъл обяд в Община Ценово приключва на 30.09.2021г.
28.09.2021
Закриваща пресконференция по проект ROBG-417
29.07.2021
32-ма нови потребители ползват услугата „Топъл обяд“ от 01.07.2021 г.
20.07.2021
През месец юни 2021 г. в Комуна Хотареле и Комуна Гряка, Република Румъния се проведоха обучения на доброволците на трите партньора по проект ROBG-417
16.06.2021
Приет е план за интегрирано развитие на община Ценово (2021-2027) г.
02.06.2021
Две години и десет месеца Община Ценово изпълнява проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове
31.05.2021
Информация топъл обяд
31.03.2021
15 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
12.11.2020

Обяви

Община Ценово обявява, че е издадена заповед за одобриажане на проект ПУП ИПР с. Кривина, обл. Русе
25.01.2023
Община Ценово обявява, че е постъпило заявление с внесен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план регулация на УПИ VІ-698 в кв. 48 с. Ценово, общ. Ценово.
25.01.2023
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект ОС, с. Ценово
24.01.2023
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект ОС, с. Новград
24.01.2023
Съобщение за ПУП-ПП на НОРД СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ
18.01.2023
Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2023г. - 31.12.2023г
18.01.2023
Обява за подбор на здравен медиатор
17.01.2023
Протокол от преброяването на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ценово
13.01.2023
ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № РД-11-002/06.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП
12.01.2023
Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК
12.01.2023