Новини

Презентация за извършената дейност през 2016 година в "Дневен център за възрастни хора с увреждания" с. Ценово
17.01.2017
Продължава предоставянето на услуги в домашна среда по проект "Независим живот за жителите на Община Ценово"
30.12.2016
В Община Ценово стартира Проект „Приеми ме 2015” Етап 2
24.11.2016
Участие в изложба със собственоръчно изработени изделия и в концерт с две музикални изпълнения
24.11.2016
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ ПРОДЪЛЖАВА
30.09.2016
В Община ЦЕНОВО на 13 септември 2016 г в Здравната служба в с. Ценово ще се проведе информационно събитие
08.09.2016
УСПЕШНО СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“
30.06.2016
Решение на Министерството на околната среда и водите
13.06.2016
ПОКАНА за Общо събрание на „МИГ Ценово- Свищов“
26.05.2016
ПОКАНА за обществено обсъждане на разработената Стратегия за Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“
25.05.2016

Обяви

Предложение на Кмета на Общината за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3
27.03.2017
Електронно подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
02.03.2017
ОБЯВА за прием на документи за участие в разпределението на пасища и мери
01.03.2017
Предложение на Кмета за приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократни финансови помощи
27.02.2017
Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ
20.02.2017
Предложение от Кмета за приемане на Наредбата за изменение на Наредба № 18
16.02.2017
Предложение от кмета за приемане на Наредбата за изменение на Наредба № 14
13.02.2017
Заповеди на кмета на община Ценово, забраняващи пашата на селскостопански животни през 2017 година в отбелязаните райони
02.02.2017
Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе
19.01.2017
Предложение от Кмета относно приемане на изменения и допълнения към Наредба 1
17.01.2017