• Община Ценово стартира трансграничен проект ROBG-417
  19.10.2018

  19.10.2018

  ОБЩИНА ЦЕНОВО СТАРТИРА ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ ROBG-417
  „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО-ХОТАРЕЛЕ-ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“

 • ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ ЗАЕДНО С ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ ОТ ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ГЮРГЕВО СФОРМИРАХА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА „ACTION PLAN“ ОЗАГЛАВЕН "ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
  9.10.2018

   09.10.2018 

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 • КРЪГЛА МАСА ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ПОТЕНЦИАЛА НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО
  5.10.2018

  05.10.2018 

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  КРЪГЛА МАСА ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ПОТЕНЦИАЛА НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО 

 • В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ОБСЪДИ СЪСТОЯНИЕТО И ПОТЕНЦИАЛА НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО
  4.10.2018

   04.10.2018 

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ОБСЪДИ СЪСТОЯНИЕТО И ПОТЕНЦИАЛА НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО 

 • ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ И ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗАЕДНО С ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ ОТ ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ГЮРГЕВО ПОСЕТИХА ГР. ГЮСИНГ, АВСТРИЯ ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ
  17.09.2018

  17.09.2018 

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 • Представяне на дейността на - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово за 2018г.
  31.08.2018

  31.08.2018

  Представяне на дейността на  - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово за 2018г.

  разгледай подробно 

   

   

 • Експерти от Областна администрация Русе, Община Ценово и Окръжен съвет Гюргево участваха в курс на тема „Мениджмънт на публичните инвестиции“
  13.08.2018
  13.08.2018 
  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
  Експерти от Областна администрация Русе, Община Ценово и Окръжен съвет Гюргево участваха в курс на тема „Мениджмънт на публичните инвестиции“. 
 • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
  2.07.2018

  02.07.2018 

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ И ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗАЕДНО С ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ ОТ ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ГЮРГЕВО  ПОСЕТИХА ГР. СТОКХОЛМ, ШВЕЦИЯ ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА 

 • Експерти от областна администрация Русе и община Ценово се запознаха с румънския опит в управлението на европейски проекти
  25.06.2018

   25.06.2018

 • Прессъобщение
  22.05.2018

  22.05.2018 

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

  РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА И БЪДЕЩИТЕ СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ МЕЖДУ РУСЕ И ГЮРГЕВО БЯХА ДИСКУТИРАНИ НА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ