13.06.2018 

ЗАПОВЕДИ

Заповеди на кмета на общината за премахване на опасни постройки на територията на Община Ценово!

Заповед за съставяне на комисия   
Заповеди след извършените проверки