19.10.2021

 ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

   на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Ценово ОБЕКТ № 1.

Заповед >>