13.07.2021

Закриваща пресконференция по проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово - Хотареле - Гряка срещу природни рискове"

- Покана

- Дневен ред