05.07.2021

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
съгласно чл.62а ал1 от Закона за водите
 
Относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения на територията на село Долна Студена.
 
Прочети подробно