24.04.2024

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с получено писмо от ОДБХ – гр. Русе, относно установено нападение от Марокански скакалец в Област Кърджали, Ви уведомяваме, че е необходимо всички земеделски стопани да осъществяват непрекъснат контрол по отношение на появата, разпространението, плътността, степен на нападение на вредители, като скакалци, ливадна пеперуда и други и при установяване да се обръщат незабавно към инспекторите по растителна защита.

цялото писмо >>