17.02.2021

ОБЯВА

Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със заповед ОХ- 48/21.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България e разкрита процедура по обявяване на  вакантни длъжности за военослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. 

   Кандидатите за вакантните длъжности, следва да подадат до 26.02.2021г. лично писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на Централно военно окръжие. Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе - гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет - Община Ценово

с. Ценово, ул. „Цар Освободител”  №66

телефон: 0889 756 330

Линк към обявата: http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-48._29.01.21.pdf