17.02.2021

ОБЯВА

  Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със заповед ОХ- 72/28.01.2021г. на министъра на отбраната на Република България e разкрита процедура по обявяване на 5(пет) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски” за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

  Срок за подаване на документите по местоживеене и постоянен адрес-01.04.2021г. включително. Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе - гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет - Община Ценово

с. Ценово, ул. „Цар Освободител”  №66

телефон: 0889 756 330


Линк към обявата: http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-72.pdf