18.04.2024
 ПРОТОКОЛ
От 15.04.2024г. от 09:00 часа на основание Заповед с № 094 от 09.04.2024г. комисия от Община Ценово, се събра и разгледа заявленията подадени по реда на чл. 37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, от правоимащи лица, собственици на регистрирани животновъдни обекти на територията на община Ценово, като определи броя на притежаваните от всеки Заявител животински единици и съответно разпредели полагащите им се пасища и мери.
 
Протокол Долна Студена >>   
Протокол Белцов >>  
Протокол Джулюница >>