25.02.2021

ОБЯВА
 От 01.03.2021г. до 10.03.2021г. в деловодството на Община Ценово ще се приемат документи за участие в разпределението на пасища и мери общинска собственост. Пасищата и мерите ще се разпределят между правоимащите, които притежават животновъдни обекти регистрирани в ИИС на БАБХ съобразно броя и вида на регистрираните животни.
Документите за участие могат да се изтеглят от сайта на Община Ценово или да се получат в стая 206, която се намира в административната сграда на общината.
Документи>>