03.07.2024

Община Ценово провежда социологическо проучване за нагласите на населението, във връзка с подготовката за кандидатстване на Регион Бяла, обл. Русе, (към който се включва и Община Ценово, заедно с Общините Борово, Бяла, Две Могили, Полски Тръмбеш и Опака) по проект „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци", финансиран по Програма „Околна среда" 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

За тази цел молим гражданите да попълнят предоставената анкета, като проследят линка, предоставен, с настоящото съобщение:

Линк към анкетата >>