14.06.2024

 
ОБЯВА
За 1 (една) вакантна длъжност за експерт в офиси за военен отчет в общини Две могили и Борово
 
 Изисквания: Минимална образователна степен: Бакалавър
 
 Крайна дата за подаване на формуляри: 
28/06/2024
 
 Описание и основни изисквания за длъжността: 
   Отговаря  за организирането и воденето на военния отчет на гражданите и техниката в офиса за военен отчет в общини Две могили и Борово, отчета на ресурсите от резерва и запаса за мирно и военно време. Планира, организира и провежда мероприятия по подготовката и провеждането на мобилизацията в общината. Осъществява взаимодействие с общинската администрация, военно родолюбиви съюзи и организации и други териториални органи. Административно обслужване на граждани. Длъжността изисква при изпълнение на служебното задължение стриктно да се спазват правилата по създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и защитата й от нерегламентиран достъп.
 
   Валидно разрешително за достъп до класифицирана информация при равни други условия е предимство.
 
   Преминат курс „Начална военна подготовка” при равни други условия е предимство.
 
   Компютърна грамотност – необходими са умения за работа с текстообработващи програми (Word), таблични програми (Excel) и програми за работа с база данни.
 
   Професионален опит: не се изисква.
 
   Категория труд - ІІІ-та.
 
   Основно месечно възнаграждение – 1200 - 1380 лв.
 
   Място за изпълнение на длъжността:
   - офиси за военен отчет в общини Две могили и Борово.
 
Документи се подават в регистратурата за класифицирана информация на Военно окръжие I степен – Русе на адрес:
гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8
За допълнителна информация:
- майор Мариета Христова - 082/83-48-17
 
Електронна поща: vo-ruse@comd.bgкакто и чрез Система за сигурно електронно връчване, получател: Военно окръжие І степен – Русе.