• Карти за безплатно паркиране на хора с увреждания
  30.06.2012
  На основание Заповед 282 от 26.06.2012 на кмета на Община Ценово и  чл.99а от Закона за движението по пътищата, общината предлага възможност за издаване Карта за безплатно паркиране на хора с увреждания по стандартизиран модел на Общността, за лица с увреждания с постоянен/настоящ адрес в Община Ценово. 
  Заявлението по образец за издаване на картите ще се приемат във Фронт
 • От 20.03.2012 г. на Сайта на Общината се предоставя нова услуга.
  20.03.2012

  Общината предоставя на своите жители по електронен път "Справка за задължения и плащания - Местни Данъци и Такси".
  Тази услуга, както и всички останали електронни услуги, може да ползвате на страница "е-Услуги", в раздел Услуги на сайта на общината.

 • Процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
  24.08.2011

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
  24.08.2011

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Приключи изпълнението на проект „Грижа в семейна среда
  7.10.2010

  Приключи изпълнението на проект „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Ценово