16.02.2021

ЗАПОВЕД

  На основание от Заповед № 018 до  Заповед № 026 от 12.02.2021г. на Кмета на Община Ценово се ЗАБРАНЯВА пашата на селскостопански животни през 2021 година в следните горски територии от Община Ценово.

Заповеди >>