07.01.2020 

СЪОБЩЕНИЕ 

 Община Ценово съобщава на всички жители на общината, че на 15.01.2019 г. от 9.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ценово, ще се проведе публично обсъждане на:

1. Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на община Ценово за периода 2019г. – 2023г. 

2. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020 г.