05.10.2020

 

„РОМАКТ“ ще сътрудничи между местната власт и уязвимите общности в Ценовско

Има деца, които са изпаднали в бедност и изпитват сериозни затруднения с овладяването на учебния материал. Това е един от основните изводи, до който достигнаха участниците по време на първото заседание на работната група за социално включване на уязвимите групи в Ценово. В населените места на общината не се наблюдава разграничаване между общностите, което е ярко изразено в други райони на страната. Това потвърдиха представители на програма „РОМАКТ“, които участваха в заседанието. На срещата присъстваха кметове на населени места, директори на учебни заведение и представители на институции от селата, в които живеят компактни маси от ромската общност. В три села на общината – Ценово, Долна Студена и Караманово масово живеят представители на ромския етнос. Още при откриването на срещата регионалният координатор на Програма „РОМАКТ“ Ивелин Топалов уточни, че с 46 общини са подписани споразумения за партньорство. Продължителността на програмата в населените места е между 18-20 месеца и има за цел да увеличи капацитета на местните власти за приобщаване на уязвимите групи. Засега община Ценово е единствена в Русенска област, в която програмата има активно действие.

„В началото на април беше подписано споразумение за партньорство и включването на община Ценово в Програмата „РОМАКТ“. Основната идея е да се създадат възможности за диалог и взаимодействие между маргинализираните общности и местната власт“ уточни зам.-кметът на община Ценово Ваня Игнатова, която е и координатор по програмата. В навечерието на новата учебна година бяха раздадени 28 таблета за подобряване на обучението на ученици в неравностойно положение от община като проектът е на стойност от 2570 евро.

„Ще използваме всяка възможност да подкрепяме общините и институциите да кандидатстват по проекти. През следващия програмен период внимание ще се отдели в частта на интеграцията като ще се подпомагат разработките за ранно детско развитие, социални дейности и инфраструктура“, уточни фасилитаторът Кадрин Стоянов. По време на срещите на местните активни групи ще се обсъждат проблемите и ще се определят приоритетите на уязвимите групи. Отсега обаче е ясно, че сериозна и продължителна работа предстои с родителите на децата от ромската общност.