08.01.2020

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.01.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово, ще се проведе публично обсъждане на БЮДЖЕТА за 2020г.