21.05.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020г.–31.12.2020г. т. 8. Придобиване на недвижими имоти чрез отчуждаване и т. 8.1 Придобиване на недвижими имоти чрез отчуждаване  на обект „бригадирски лагер”

Цялото предложение >>