05.09.2022

        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
        УВАЖАЕМИ ГОСПОДА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ,
        УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ,
        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ",

        Във връзка с изпратено по електронната поща до Вас наше писмо от 31.08.2022г. за сроковете за прием на заявления по    ДЪРЖАВНА ПОМОЩ "ПОМОЩ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧИСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА" предстоят следните промени:

        "4. Срокове на помощта
        4.1. Срок за подаване на заявленията – от 01 до 16 септември 2022 г.
        4.2. Срок за отстраняване на открити непълноти или несъответствия по т. 1.4. на Раздел II от настоящите указания: до 21 септември 2022 г.
        4.3. Срок за изплащане на помощта: до 28 септември 2022 г.
        4.4. Срок за окончателно изплащане на помощта: до 23 декември 2022 г. "

Моля за вашето съдействие за разпространяване на приложено изпратената Ви информация.

С УВАЖЕНИЕ: Красимир Герогиев
вр.и.д.директор на ОД на ДФЗ-Русе
тел.: 082/885632

Изготвил: д-р Емилия Христова
началник ОПСМП-Русе
тел.: 082/885633