• Информациа относно протестни Действия на членовете на Конфедерацията на автобусните превозвачи
  9.01.2020

  09.01.2020 

  ИНФОРМАЦИЯ 

  Относно протестни Действия на членовете на Конфедерацията на автобусните превозвачи в общините и прилежащите им населени места и спиране на обществения превоз на ПЪТНИЦИ на 13 януари (понеделник) 2020 г. 

 • Приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  8.01.2020

  08.01.2020

  СЪОБЩЕНИЕ 

  за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово 

 • Публично обсъждане на БЮДЖЕТА за 2020г.
  8.01.2020

  08.01.2020

  СЪОБЩЕНИЕ

  На 20.01.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово, ще се проведе публично обсъждане на БЮДЖЕТА за 2020г.

 • Съобщение за публично обсъждане
  7.01.2020

  07.01.2020 

  СЪОБЩЕНИЕ 

   Община Ценово съобщава на всички жители на общината, че на 15.01.2019 г. от 9.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ценово, ще се проведе публично обсъждане на:

 • Предложение на Кмета относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020 г.
  3.01.2020

  03.01.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020 г.  

 • ПРОТОКОЛ от проведеното обществено обсъждане на проект на ОУП "Общ устройствен план" на Община Ценово
  2.01.2020

  02.01.2020 

  ПРОТОКОЛ 

   

  От проведеното обществено обсъждане на проект на ОУП "Общ устройствен план"  на Община Ценово и  Екологична част към него.

 • Със Заповед №РД-11/ 173 от 18.12.2019г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг
  23.12.2019

  23.12.2019

  ОБЯВА

             Със Заповед №РД-11/ 173 от 18.12.2019г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 20 години на земеделска земя общинска собственост.  

 • Предложение на Кмета относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ценово периода 2019 г. – 2023 г
  18.12.2019

  18.12.2019

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ценово периода 2019 г. – 2023 г.  

 • Заповед на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!
  6.12.2019

  06.12.2019

  Заповед РД-11 -169 от 06.12.2019 на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!

  Виж заповедта 

 • Кръгла маса за обществено и експертно обсъждане на обща стратегия за по-добра координация и ефективни реакции на съвместно трансгранично партньорство
  28.11.2019

  28.11.2019
  Кръгла маса за обществено и експертно обсъждане на обща стратегия за по-добра координация и ефективни реакции на съвместно трансгранично партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка в рамките на проект ROBG-417 „Трансгранично партньорство между Ценово – Хотареле – Гряка срещу природни рискове