• Класиране na кандидатите подали заявления да бъдат определяни за обществени възпитатели
  28.02.2020

  28.02.2020

  КЛАСИРАНЕ 

  КАНДИДАТИТЕ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЯНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ КЪМ МКБППМН ПРЕЗ 2020 Г. СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ КРЪГ (СЪБЕСЕДВАНЕ).     

  Брой обществени възпитатели: 3

 • Със Заповед №РД-11/033 от 27.02.2020г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг
  28.02.2020

   28.02.2020

 • СПРАВКА за отразяване на становища/предложения получени в рамките на периода за обществени консултации
  28.02.2020

  28.02.2020

  СПРАВКА

  за отразяване на становища/предложения получени в рамките на периода за обществени консултации по проект за изменение и допълнение на Наредба №3 за определянето на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово. 

 • Община Ценово обявява списък на допуснатите кандидати за обществени възпитатели към МКБППМН.
  21.02.2020

  21.02.2020

  ОБЯВА

  Община Ценово обявява списък на допуснатите кандидати за обществени възпитатели към МКБППМН.

  Прочети повече » 

   
 • Отчетна година 2019
  20.02.2020

  20.02.2020

  Отчетна година 2019

  Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи за външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ 

 • ЗАБРАНЯВА се влизането и посегателството в санитарно охранителните зони на ВиК
  19.02.2020

  19.02.2020

  ЗАПОВЕД

 • Обява за публичен търг с явно наддаване
  5.02.2020

  05.02.2020

  О Б Я В А

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА
  ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ПАСИЩА И МЕРИСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

   

 • Заповеди на кмета на община Ценово, забраняващи пашата на селскостопански животни през 2020 година в отбелязаните райони
  4.02.2020
 • СЪОБЩЕНИЕ за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  28.01.2020

  28.01.2020

  СЪОБЩЕНИЕ 

  за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово

 • Преложение на кмета относно приемане на план за защита при бедствия на Община Ценово
  22.01.2020

  22.01.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на план за защита при бедствия на Община Ценово.