• Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари
  15.05.2020

  15.05.2020

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Обявление за прием на документи от кандидати за персонал и потребители
  13.05.2020

   

   

 • Предложение на кмета за приемане на наредба за изменение на Наредба № 2
  12.05.2020

  12.05.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на наредба за изменение на Наредба № 2 за общинската собственост на Община Ценово.

 • Община Ценово Ви уведомява, че в периода 11-14.05.2020г. ЕТ „Галина Александрова - Галя“ ще проведе третиране на пшеница срещу плевели
  8.05.2020

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • ПРОТОКОЛИ във връзка Заповед № 113 от 13.04.2020г. на кмета на Община Ценово за предоставяне и ползване поземлени имоти общинска собственост,
  27.04.2020
  27.04.2020
  ПРОТОКОЛИ
             Във връзка Заповед № 113 от 13.04.2020г. на кмета на Община Ценово за предоставяне и ползване поземлени имоти общинска собственост, представляващи пасища и мери. 
 • Община Ценово Ви уведомява, че в периода 10-14.04.2020г. ЕТ „Галина Александрова - Галя“ ще проведе третиране на пшеница срещу плевели
  9.04.2020

   09.04.2020

 • Заповед на Кмета на Община Ценово за отваряне на общинския пазар в с. Ценово
  8.04.2020
 • Предложение на кмета за допълване на т.1.1 Отдаване под наем или аренда на земеделска земя
  30.03.2020

  30.03.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове
  25.03.2020

   25.03.2020

 • Относно декларация, с която се удостоверява причината за пътуване извън рамките на населеното място
  23.03.2020

  23.03.2020

  УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО,