• Справки относо постъпили предложения във връзка с проект на наредба №3 и наредба №11
  22.06.2020

  22.06.2020

 • Предложение от кмета относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  17.06.2020

  17.06.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Със Заповеди на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг
  15.06.2020

  15.06.2020

  ОБЯВА

  Със Заповеди №РД-11/091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 099 от 09.06.2020г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с таино наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 години на земеделска земя общинска собственост.  

 • Справка относо постъпили предложения във връзка с проект на Наредба №2
  12.06.2020

  12.06.2020 г. 

  Справка относо постъпили предложения във връзка с проект на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово.

  прочети » 

 • Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че са обявени 171 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили
  10.06.2020

   10.06.2020

 • Предложение на кмета относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и осигоряване на обществения ред
  8.06.2020

  08.06.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Резултати от прием на документи за наемане на ПЕРСОНАЛ И ПОТРЕБИТЕЛИ
  29.05.2020

  29.05.2020

  Резултати от прием на документи за наемане на 
  ПЕРСОНАЛ И ПОТРЕБИТЕЛИ
  по проект № BG05M9OP001-2.101-0189 
  "ГРИЖА ЗА ХОРАТА В ОБЩИНА ЦЕНОВО - 
  "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - КОМПОНЕНТ 3“

   

 • Предложение на кмета относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните такси и цените на услуги
  21.05.2020

  21.05.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение на кмета относно приемане на Наредба № 11 за обема на живатновъдната дейност
  20.05.2020

  20.05.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • На основание Заповед № РД-11- 074 от 13.05.2020 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг
  15.05.2020

  15.05.2020

  ОБЯВА