• Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване
  27.08.2020

  27.08.2020

  ОБЯВА

 • ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА
  26.08.2020

  26.08.2020

  ПРОТОКОЛ

  ОТ ПРОВЕДЕНА ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА

  ПИ 028004, ПИ 028007, ЗЕМЛИЩЕ С. ЦЕНОВО, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 19 ОТ 06.08.2020 г. и ЗАПОВЕД 22 ОТ 25.08.2020 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЧ „ХРИСТО БОТЕВ -1898” С. ЦЕНОВО.

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  25.08.2020

  25.08.2020

  ОБЯВА

  На основание Заповед № РД-11- 145 от 24.08.2020 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2020г.

 • Със заповед на кмета се прекратява съсобствеността между Община Ценово и ВАРДИМЕКС ЕООД
  19.08.2020

  19.08.2020

  ЗАПОВЕД

   Със Заповед №РД-11/142 от 18.08.2020г., на кмета на Община Ценово се прекратява съсобствеността между Община Ценово и ВАРДИМЕКС ЕООД. 

  Заповед за прекратяване>>

 • Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие
  12.08.2020

  12.08.2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  11.08.2020

  11.08.2020

  ОБЯВА

 • Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване
  10.08.2020

  10.08.2020

  ОБЯВА

 • Заповеди по чл.37 ал.1 от ЗСПЗЗ
  6.08.2020
 • Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
  31.07.2020

  31.07.2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Съобщение за третиране срещу комари
  30.07.2020

  30.07.2019      

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е