• Предложение на Кмета относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021 г.
  22.12.2020

  22.12.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.  

 • Заповед РД-11 -216 от 21.12.2020 на Кмета на Община Ценово, с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства
  21.12.2020

  21.12.2020

  Заповед РД-11 -216 от 21.12.2020 на Кмета на Община Ценово, с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!

  Виж заповедта 

 • Приемане на ОБщинска програма за намаляване на риска от бедствия на Община Ценово. за периода 2021 - 2025г.
  17.12.2020

  17.12.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: Приемане на ОБщинска програма за намаляване на риска от бедствия на Община Ценово. за периода 2021 - 2025г.

 • Заповеди на кмета на Община Ценово за прекратяване на съсобствеността между Община Ценово и "ВОЛТОК" ЕООД.
  10.12.2020

  10.12.2020

  ЗАПОВЕД

  Заповеди на кмета на Община Ценово за прекратяване на съсобствеността между Община Ценово и "ВОЛТОК" ЕООД.

  заповед 213 - 09.12.2020 »  

 • Заповед на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Инфлуенца"
  8.12.2020

  08.12.2020

  ЗАПОВЕД

  Заповед на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Инфлуенца" /грип/ по птиците на територията на на Община Ценово.

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване
  8.12.2020

  08.12.2020

  ОБЯВА

 • Разкрити са процедури по обявяване на вакантни матроски (войнишки) длъжности
  1.12.2020

  01.12.2020

  ОБЯВА

 • Предложение на кмета относно одобряване на План-сметкаи определяне на "Такса битови отпадъци"
  25.11.2020

  25.11.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: Одобряване на План-Сметка и определяне на размера на "Такса за битови отпадъци" за 2021г.  

 • Определя се спечелилия публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
  18.11.2020

  18.11.2020

  ОБЯВА

 • ОБЯВА за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност във военно формирование 26400 - Благоевград
  11.11.2020

  09.11.2020

  ОБЯВА

  за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност във военно формирование 26400 - Благоевград, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина за времето от 15.12.2020г. до 17.12.2020г.