ЗЕЕ и ЗЕВИ

Изграждане на ВЕИ мощности

  По изискване на разпоредбите на Закона за енергията от възобновяеми източници, общинските центрове за административно обслужване /ЦАО/ следва да представят комплекс от услуги за изграждане на ВЕИ мощности. В ЦАО на общинска администрация Ценово, който се намира на първи етаж – партер гражданите могат да се информират за услугите относно изграждането им. В изпълнение на законовите промени Изпълнителния директор на АУЕР изготви Наръчник за процедурите при изграждане или реконструкция на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници.

  В Наръчника може да се намери подробна информация за изграждане на ВЕИ мощности. 

Може да изтеглите Наръчника от тук >>

 

Програми и отчети по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО 2021-2024 Г.
ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО 2021-2027 г.
ПРОГРАМА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА (2017 – 2027 ГОДИНА).  

Отчети по ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
2023
2022
2021

2020
2019 
2018 
2017
2016 

Отчети по ЗАКОНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА
2023
2022

2021

2020

2019  
2018  
2017  
2016