Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г

17.10.2023
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА   за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
 
13.10.2023
Звената „Български документи за самоличност” при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
В седмицата преди 29 октомври 2023 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.
Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:
  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 27 октомври 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
За издаване на удостоверение е необходимо:
  1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР, РУ и участък към РУ - в периода от 24 до 28 октомври от 8.30 до 17.00 часа и на 29 октомври от 8.30 до 19.00 часа. В случай че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 28.10.2023 г. (събота) и на 29.10.2023 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност, и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден - 29 октомври 2023 г.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.
 
12.10.2023
 
06.10.2023
 
06.10.2023
Мерки на територията на Община Ценово, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден
  Избиратели с увредено зрение  или със затруднения в придвижването,   нуждаещи се от  помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите могат да подават заявки в Община Ценово на телефон 08122/25-10, или на адрес: с. Ценово, ул. „Цар Освободител“ №66,  от 07.00 до 18.00 часа в изборния ден на 29 октомври 2023 г.
 
06.10.2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
    Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., Общинска администрация – Ценово уведомява гражданите:
v  Предварителните избирателни списъци са обявени и публикувани на интернет страницата на Общината.
v  Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.
v  Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.
v  На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 18 октомври 2023 г.
v  Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 21 октомври 2023 г.
v  Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК – в срок до 23 октомври 2023 г.
v  При избори за общински съветници и кметове не се издават удостоверения за гласуване на друго място.
            Заявления  се подават:
   За Община Ценово – в сградата на общината на адрес с. Ценово, ул. „Цар Освободител“ №66
   За населените места на Община Ценово - в кметствата на населените места
 
 
26.09.2023
Заповед № РД-11 - 138 от 25.09.2023 г. на кмета на община Ценово за определяне на местата зза поставяне на агитационни материали  в населените места  на Община Ценово по време на предизборната кампания от политически партии и коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите, по време на предизборната кампания за общински съветници и кметове на 29 октомври  2023г.
Заповед РД-11 - 138 >>
 

21.09.2023

НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЪГЛАСНО РЕШ. №8-МИ/11.09.2023 и №12-МИ/13.09.2023 НА ОИК-ЦЕНОВО:

Белцов, Джулюница, Долна Студена, Караманово, Новград, Кривина, Пиперково

 

20.09.2023
Разяснителна кампания

По повод провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. и писмо № МИ-05-20 от 20.09.2023г. на ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ във връзка с провежданата от тях разяснителна капания, се предоставят следните материали:

ВИДЕОКЛИПОВЕ 
БАНЕРИ 

 
 14.09.2023
ПОКАНА
ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:
- Коалиция „ГЕРБ-СДС“;
- Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“;
- Партия „Възраждане“;
- Партия „ДПС“;
- Коалиция „БСП за България“;
- Партия „Има такъв народ“.

 

ПОКАНА  

 

13.09.2023
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  - Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023

07.09.2023
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци по населени места.  

05.09.2023
Заповед за съставяне на избирателни секции на територията на Община Ценово за произвеждане на избори за общински съветници и кметове. 
     - 
Приложение 1 към Заповед 126 от 05.09.2023 

14.08.2023
Покана във връзка с провеждане на Консултации за определяне състава на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на територията на община Ценово за провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.  

РЕШЕНИЕ № 1962-МИ София, 4 август 2023 г. 

ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 
Декларация към РЕШЕНИЕ № 1962-МИ София, 4 август 2023 г.
Приложение